WEERBAAR OP PAD

Familieopstellingen

Met deze methode kun je vanaf een afstand kijken naar steeds terugkerende patronen in alle vormen
van relaties en de invloed die ze hebben op je geestelijke en lichamelijke welzijn.

Familieopstellingen zijn vooral bekend geworden door Bert Hellinger.

Bij familieopstellingen wordt ervan uitgegaan dat iedereen een onderdeel is van een groter geheel,
een systeem. Iedereen maakt deel uit van diverse systemen zoals: je gezin, je familie, je werkgever,
je eigen bedrijf met werknemers, je vereniging, je sportclub en noem zo maar op.

Verstoringen in een systeem geven vaak klachten, waardoor je niet meer lekker in je vel zit. Dit kunnen
zowel mentale als fysieke klachten zijn.

Misschien is het gevoel herkenbaar dat je al heel lang niet echt lekker in je vel zit. Je het gevoel hebt
dat je constant een last met je meesjouwt. "Het lijkt wel alsof ik een last op mijn schouders heb, die niet
van mij is.", of "Het lijkt wel of ik de verantwoording van de hele wereld op me moet nemen."

Met familieopstellingen kan heel snel een beeld worden neergezet van de (ongewenste) situatie, zoals
deze nu is.

Door de menselijke representanten in de familieopstelling verder uit te vragen en wijzigingen in de familie-
opstelling aan te brengen, zal de uiteindelijke, mogelijke oplossing in beeld komen.

Dit zal de persoon, die het onderwerp in de familieopstelling heeft ingebracht, heel veel inzicht en ook
heel veel verlichting geven.Tafelopstelling

Een tafelopstelling biedt ruimte om een vraagstuk drie dimensionaal onder ogen te zien en te ervaren.
Poppetjes nemen de plaats in van belangrijke elementen of personen in het vraagstuk. De cliënt plaatst
de poppetjes op het (speel) veld. Het krachtenveld komt in beeld en levert in één oogopslag overzicht.

Hierna wordt het mogelijk om vanuit helikopter perspectief het eigen vraagstuk waar te nemen. Tevens
is het mogelijk om vanuit elk ander perspectief te kijken. Soms zie je een factor die wel degelijk van
belang blijkt, maar eerder niet opgemerkt kon worden.

Zichtbaar en voelbaar wordt: wat van belang is waar de energie heen stroomt; wat kracht geeft; wat
maakt dat de cliënt gaat glimlachen, treuren of stralen.

Met het vraagstuk opgesteld op tafel ontstaat de mogelijkheid om te spelen met de posities.

Een verschuiving in de posities kan zowel meer inzicht als een mooie ervaring opleveren. Afstanden
kunnen veranderd worden, posities gedraaid en er kunnen elementen bijkomen.

Voor mensen waarbij familieopstellingen met gebruik van menselijke representanten niet mogelijk is,
kunnen poppetjes een prima alternatief zijn. Ook hier gaan we uit van de huidige (ongewenste) situatie
en werken we naar de gewenste situatie toe.

Familieopstellingen gaan niet alleen over families. Familieopstellingen gaan over alle systemen zoals:
bedrijven, organisaties, team, liefdesrelaties enz.


Wat maakt deze methodiek zo bijzonder?
- Je kijkt niet vanuit je verstand en ratio naar de situatie, maar vanuit je intuïtie en je gevoel.
- Je zet innerlijke onbewuste overtuigingen neer in de ruimte en kijkt er vervolgens op een afstandje
  naar en dat maakt dat je meer ziet
- De opstelling geeft je inzicht in verbindingen die je hebt gemaakt met vroegere ervaringen en gebeur-
  tenissen en laat zien welke veranderingen er mogelijk zijn.
- De verantwoordelijkheid voor verandering blijft bij jou, de cliënt. Een opstelling biedt je de keuze
  doorgaan zoals je gewend was of nieuwe wegen inslaan.
- Je wordt niet gestuurd. Een opstelling maakt mogelijkheden zichtbaar, andere routes.


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op voor meer informatie!