WEERBAAR OP PAD

Kinder Yoga

Kinderyoga is een leuke en ontspannen manier om het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van een kind
te vergroten. Kinderen leren tijdens de yogales bewuster te worden van zichzelf, hun lichaam, emoties
en hun omgeving.

Bij kinderyoga krijg je oefeningen die betrekking hebben op:
- ademhaling
- lichaamshouding
- ontspanning
- visualisatie

Door goed te ademen, krijgt een kind meer energie. Door ontspanningsoefeningen gaan kinderen
helder denken en kunnen ze onnodige spanning loslaten. Door visualisatieoefeningen leren kinderen
omgaan met gevoelens en emoties, waardoor hun zelfbewustzijn toeneemt.


Ik werk onder andere met thema's als natuur, jaargetijden, sprookjes en dierenwereld.

De oefeningen vinden vaak plaats in spelvorm. Daarbij maak ik gebruik van muziek, dans,
zingen en tekenen.

Ik speel in op de belevingswereld van kinderen. Dit stimuleert de eigen creativiteit en fantasie!

De lessen zijn iedere keer anders, maar bestaan wel uit vaste onderdelen, zoals een warming-up,
meditatie, yogahoudingen, spel en visualisatie (ontspanning).

Bij kinderyoga gaat het om het plezier en niet om de techniek en prestatie. Iedereen mag zichzelf zijn.

Belangrijk is dat de kinderen zich er goed bij voelen en plezier beleven aan zichzelf en anderen.

Het heeft een positief effect op kinderen die last hebben van concentratieproblemen, slecht slapen,
coördinatie, ademhaling, beweging / motoriek en nervositeit en op kinderen die overactief of naar
binnen gekeerd zijn.

Door yoga leren kinderen respect te hebben voor elkaar, worden ze leniger, voelen ze zich prettiger
en kunnen ze zich beter concentreren.


Voor wie?
Kinderyoga is voor elk kind in de leeftijd tussen 6 jaar en 12 jaar.
Instroom is elke les mogelijk, je betaald per gevolgde les. Geen inschrijfkosten.

Het lesgeld bedraagt € 7,00 per les.


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op voor meer informatie!