WEERBAAR OP PAD

Matrix Coaching

MatriXcoaching is een snelle en effectieve manier om leer-, gedrags-, mentale- en emotionele
problemen aan te pakken. De grondlegster van de MatriXmethode is Ingrid Stoop.


Ik kan het!!
De resultaten van de MatriXmethode worden soms al na een sessie bereikt. Ouders en leerkrachten
reageren verbaasd op de plotselinge vooruitgang. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, worden
enthousiaster, ze vinden leren leuker en ze presteren beter op school. Of het nu gaat om leer-
problemen, mentale of emotionele problemen. Zonder het hele verhaal hoevende vertellen zijn
clïenten van hun nare beeld, gevoel, geluid of gedachte af. Het enige wat ik als coach doe, is open
vragen stellen.

Bij de MatriXmethode draait het om de interne strategie die je zelf ontwikkeld hebt bij leren of emoties.
Wanneer deze strategie niet werkt, is het van belang om een nieuwe strategie te vinden die wel werkt.
De oplossing voor het probleem/ de uitdaging ligt in jezelf, dus jij bent degene die het probleem of de
uitdaging aanpakt. Jij staat centraal met je eigen kracht, kwaliteiten en potentieel.

Soms is het nodig eerst je hoofd op te ruimen. Door te tekenen krijg je inzicht in hoe je hoofd werkt en
hoe het handiger zou kunnen. Het resultaat is een geordend en helder hoofd. Dat is vaak al een hele
opluchting en zorgt ervoor dat je je beter kunt concentreren.

        

De MatriXmethode ondersteunt bij verschillende 'problemen' en klachten, zoals:
- Leerproblemen
- Gedragsproblemen
- Angsten / faalangst
- Andere mentale of emotionele problemen: gebrek aan zelfvertrouwen


Werkwijze
In het algemeen zijn 2-3 sessies voldoende om het probleem te verhelpen.
De behandeling is niet gebonden aan leeftijd of IQ. Iedereen met een hulpvraag kan er baat bij hebben.


Voor wie?
Iedereen kan gecoacht worden met de Matrixmethode; kinderen vanaf zes jaar, pubers, studenten,
volwassenen. Bij de coaching van kinderen is het van belang, dat de ouders of verzorgers aanwezig
zijn. Zo kunnen zij hun kind na de sessie begeleiden en ondersteunen.

De coaching kan op verzoek ook aan huis gegeven worden.
Tarief: € 50,00 per sessie.

Meer informatie over de matrixmethode vindt u op www.matrixmethodeinstituut.nl


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op voor meer informatie!