WEERBAAR OP PAD

Ouder kind Yoga

Ouder kind yoga (6 tot 12 jaar), is een spontane manier om de relatie tussen ouders en kinderen
te verbeteren. Van oorsprong is de speelse, levendige relatie tussen ouderen kinderen al aanwezig.
Door de drukte van de dag is hier minder tijd voor. Zo kan er mogelijk onbegrip in de communicatie
tussen beide ontstaan.

Bij de ouder kind yoga kan de ouder zich weer kind voelen en kan het kind zich daarin herkennen.
Op deze manier zal het contact op natuurlijke wijze verbeteren. Hierdoor wordt voelbaar wat de
onderlinge relatie werkelijk inhoudt.

Naast de kinderyoga houdingen komen er in ieder les ademhalingsoefeningen en ontspannings-
oefeningen aan bod. Ook gaan we gevoelens herkennen en uiten, elkaar liefdevol masseren, en
onze creativiteit/fantasie uiten. Samenwerken wordt gestimuleerd. Samen spelen en bewegen,
zonder competitie!

Uiteindelijk gaan we samen ontspannen en dan stilte/rust ervaren. Zo kan het kind de veiligheid van
en het contact met jou als ouder extra ervaren. Dit zal zijn / haar zelfvertrouwen stimuleren.

Kortom, aanraking, vertrouwen, verbinding, balans, creativiteit, gevoel, adem, spel,
concentreren, plezier,sociaal vaardiger worden en ontspanning.

Iedere les is samen een feestje vieren!

Het allerbelangrijkste: kinderyoga is fijn om te doen.


Wanneer?
maandagavond 18.30 - 19.30 uur
dinsdagavond 18.45 - 19.45 uur

Na de yogales is er de mogelijkheid nog wat te drinken

Het lesgeld/proefles bedraagt € 5,00 voor de ouder € 5,00 voor het kind per les.


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op voor meer informatie!