WEERBAAR OP PAD

Rots & Water

Wordt momenteel wereldwijd ingezet bij de begeleiding van jongens en meisjes. Het Rots & Water
programma kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma, maar dan één dat zich
onderscheidt van andere programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische
perspectief waar binnende training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve
sociale vaardigheden.


Wat is Rots en Water?
Rots en water is een weerbaarheidprogramma met als doel het verbeteren van zelfvertrouwen,
zelfbeheersing en zelfreflectie. Het is een psycho-fysiek weerbaarheidsprogramma waarin
kinderen/jongeren leren om op een goede manier voor zichzelf op te komen.

Rots staat voor je eigen weg gaan, voor jezelf opkomen en jezelf beschermen.

Water staat voor in verbinding staan met je omgeving, vriendschap, respect en communicatie.

Rots en Water is een psycho-fysieke training. Dit betekent dat er veel gedaan zal worden, en
weinig gepraat. Ervarend leren dus.

Door te starten vanuit een fysieke invalshoek (actie, spel, rollenspel, zelfverdediging) worden
mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Daarnaast is er tijd voor kring-
gesprekken en zelfreflectie. Door de oefeningen leren kinderen wat hun sterke en minder sterke
punten zijn. De oefeningen zijn leuk om te doen en elke oefening bevat veel informatie, die ze
kunnen gebruiken tijdens hun dagelijkse leven.


Thema's
Doordat de thema's zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en in actie kunnen en durven
komen spelenderwijs worden aangeboden, alsmede met elkaar verbonden worden, spreekt het
rots en waterprogramma ook wel over de gouden driehoek, die bestaat uit:
- lichaamsbewustzijn
- emotioneelbewustzijn
- zelfbewustzijn

Emoties drukken zich in het lichaam uit in spierspanningen. Zonder lichaam is er geen bewustzijn
van emoties mogelijk. Wanneer er geen lichaamsbesef is, is er ook geen emotioneel besef en
daardoor ook geen zelfbewustzijn.

Onderwerpen die aan bod komen:
- rotsvaststaan
- ademkracht
- lichaamstaal
- lichaamshouding
- grenzen ervaren

Alsmede aangeven:
- intuïtie
- mentale kracht
- fysieke kracht

Het lesprogramma bestaat uit 10 groepslessen van één uur. Een groep bestaat uit minimaal 6 en
maximaal 12 kinderen.
In de loop van de cursus zal er een bijeenkomst voor ouders worden georganiseerd. Ook krijgen
de kinderen een naslagwerk mee, om thuis de lessen nog eens door te nemen en opdrachten te
maken.

Het Rots en Water -programma is ontwikkeld door Freerk Ykema. Meer informatie over de
grondlegger vind je op de site: www.rotsenwater.nl

Het lesprogramma van Rots en Water kost € 130,00.


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op voor meer informatie!