WEERBAAR OP PAD

Touch for Health

Het ontstaan van Touch for Health.
De ontwikkeling van kinesiologie werd in 1964 in Amerika in gang gezet. John F. Thie zag dat de
filosofie en veel van de simpele technieken uit de toegepaste kinesiologie gemakkelijk door
iedereen kon worden geleerd, om zo bij te dragen aan de eigen gezondheid. Touch for Health stoelt
op het inzicht dat mensen het vermogen hebben om via aanraking het zelfherstellend vermogen te
activeren.

Wat is Touch for Health?
Touch for Health is een methode die spier- en energieversterkend werkt. Het doel van Touch for Health
is het lichaam in optimale conditie te brengen, te houden en het zelfherstellend vermogen te activeren.
Met behulp van manuele spiertesten kunnen spierzwakten en energieblokkades worden opgespoord
die met eenvoudige technieken kunnen worden gecorrigeerd. Touch for Health wil bijdragen aan een
goede gezondheid van elk levend wezen.


De toepassing van Touch for Health
In de kinesiologie en Touch for Health richt men zich op het evenwicht tussen de samenwerkende
spieren. Omdat de mens een geheel is, zullen ook andere spieren, organen of energiesystemen
hierop reageren. In de kinesiologie wordt gewerkt met een gezondheidsdriehoek die is opgebouwd
uit de begrippen:

- structuur: bijvoorbeeld verstappen, vertillen, te eenzijdige werkhouding
- chemie: bijvoorbeeld slechte of ongeschikte voeding, luchtvervuiling, medicijnen
- psyche: stress, angst, verdriet, emotionele spanning

De spanning van de spieren is manueel meetbaar waarbij de tester een korte constante druk uitoefent
op de spier van de testpersoon. Hierdoor kan de spanning door beiden gevoeld worden en kunnen
onbalansen en zwakke spieren opgespoord worden.


Hoe werkt Touch for Health?
Tijdens een Touch for Health-balans worden er 14 of 24 spieren getest. Elke spier is verbonden met
een meridiaan ( energiebaan ) en elke meridiaan is weer verbonden met een orgaan of klier. Het in
balans brengen van zwakke spieren zorgt voor stimulatie van de drie belangrijke in het lichaam
aanwezige circulatiesystemen: lymfesysteem, bloedcirculatie en meridiaanstelsel.

De verschillende versterkingstechnieken uit de kinesiologie beïnvloeden deze systemen. In een sterke
spier vindt een goede energiedoorstroming plaats, terwijl deze in een zwakke spier stagneert of
blokkeert. Om de zwakke spier te versterken wordt een of meerdere van deze drie circulatiesystemen
gestimuleerd.

Ieder circulatiesysteem heeft daarvoor een eigen techniek.
- Lymfesysteem: Dit systeem wordt geactiveerd door de zogenaamde neurolymfatische punten, die
  vooral langs het borstbeen en naast de wervelkolom liggen, gedurende 30 seconden met lichte
  druk te masseren.
- Bloedcirculatie: Om dit systeem te stimuleren wordt er gewerkt met punten op het hoofd, de
  zogenaamde neurovasculaire punten. Deze worden gedurende 30 tot 60 seconden zacht vastgehouden.
- Meridiaanstelsel: De meridianen worden geactiveerd door met de hand over of net boven het lichaam
  de stroomrichting van de betreffende meridiaan te strijken. Eventueel kan men het begin- en eindpunt
  aanraken om ze te markeren.

Touch for Health en alle daaruit voortgekomen methoden die met spiertesten werken, helpen zowel
preventief als curatief. Er kan snel gereageerd worden op kleine ongemakken, klachten, voedings-
problemen, stress en pijn.


Stress Release
In deze drukke maatschappij hebben we veel te maken met stress. Ook situaties in het leven waar
we moeilijk mee om kunnen gaan leiden tot stress. De emotionele stress release is een voorwaarde
scheppende methode om op een andere manier met blokkerende emoties of situaties om te kunnen
gaan. Bij de emotionele stress release wordt gebruik gemaakt van de neurovasculaire punten op het
voorhoofd. Door het vasthouden van deze punten wordt bloed onttrokken aan de reactieve gebieden
van de hersen functie en in de meer bestuurbare gedeeltes van de hersenschors gebracht. Door
deze veranderde situatie zal de testpersoon niet meer vanuit de vecht/vlucht mechanisme handelen.
Hij zal weer in staat zijn te kiezen en controle te hebben; meester zijn over zijn leven in plaats van
geleefd te worden door emoties. Situaties en ervaringen kunnen niet veranderd worden maar wel de
manier hoe er mee omgegaan wordt. Soms is er een bepaalde hoeveelheid stress nodig om tot een
goede prestatie te komen. Dit wordt dan wel positieve stress genoemd


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op voor meer informatie!