WEERBAAR OP PAD

Weerbaarheidtraining - weerbaar op pad

Basis training
Dit is een sociaal-emotionele weerbaarheidtraining voor jongens en meisjes van 6 tot 13 jaar!


Doel trainingen?
De positieve kwaliteiten van het kind versterken waardoor het zelfvertrouwen toeneemt. Het kind
zal zijn/haar balans weer vinden. Er komt weer evenwicht tussen het verstand en het gevoel. Door
verandering van binnenuit centraal te stellen komt een proces op gang dat het kind sociaal emo-
tioneel weerbaarder maakt, zodat het kan zeggen:

Ik sta in mijn kracht en ga weerbaar op pad. Ik voel me blij!


Werkwijze
We starten met een intake gesprek met ouder(s) en kind groepsgrootte maximaal acht
kinderen. Indeling naar leeftijd (groep basisschool). Er zijn zes bijeenkomsten van
anderhalf uur. We werken met gesprekken in de kring, speloefeningen, visualisatie, maken tekeningen, doen bewegingsoefeningen op muziek en ontspanningsoefeningen.
Daarnaast is er voor de ouders een informatiebijeenkomst aan het begin van het traject en na geheel af tijdens een eindgesprek.


Onderwerpen
Tijdens de training weerbaar op pad werk ik met de kinderen aan verschillende thema's.
Bijvoorbeeld:
- herkennen van gevoelens
- uitbouwen van positieve gevoelens
- teleurstelling verdriet een plaatsje geven
- eigen veiligheid voelen
- je kunt het ook anders doen
- als ik zeg wat ik wil en voel, kan een ander mij helpen
- rotsvast staan

Door de kinderen te laten ervaren en doen waarbij zelfreflectie essentieel is, bereiken ze hun doel.
Ik richt mij op de ontwikkeling van binnenuit; het kind gaat een bewustwordingsproces in, het gaat
voelen hoe dingen voor hem werken. Daar onderscheidt deze training zich in van andere weerbaar-
heidtrainingen.

Het kind gebruikt zijn eigen kracht. Eigen kracht? Dat is weten wat je wilt en je zeker voelen over
je eigen kunnen. Ik mag er zijn zoals ik ben!


Voor wie?
De training is voor elk kind een basis die gelukkig maakt, maar in het bijzonder geschikt voor
kinderen die:
- gepest worden, zijn gepest of zelf pesten
- erg impulsief en/of explosief zijn en hierdoor regelmatig in de problemen komen
- nauwelijks iets durven te ondernemen uit angst fouten te maken
- door negatieve ervaringen hun gevoel van eigenwaarde verliezen
- verlegen of teruggetrokken zijn
- zich niet goed durven uiten en moeite hebben met contact maken
- het overlijden van een dierbaar persoon of huisdier moeilijk verwerken kan
- hooggevoelig of hoogbegaafd zijn
- geen grenzen kennen
- bang zijn voor nieuwe dingen/situaties
- slecht slapen
- hyperactief zijn

Het kind leert:
- zijn kwaliteiten te ontdekken en uit te bouwen
- stil te staan bij wat het wil, kan en doet
- te zorgen en op te komen voor zichzelf
- beter met zichzelf en anderen om te gaan
- op zichzelf te vertrouwen
- teleurstelling en verlies te plaatsen en te verwerken
- zijn eigen problemen op te lossen
- zichzelf te beschermen tegen misbruik door anderen
- zijn eigen gevoelens te herkennen.

Inschrijving: vindt plaats na een intake gesprek met ouder en kind.

Zes bijeenkomsten van anderhalf uur inclusief gesprekken/intake kosten € 130,00.
Locatie: Zoetermeer en Voorburg


Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op voor meer informatie!